Tjänster inom besiktningar, projektledning och byggledning

Tjänster

Som konsult erbjuder jag bl.a. följande tjänster. Har du några frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta mig!

Projektledning

Har det övergripande ansvaret för projektets utförande i enlighet med uppställda principer för styrning av projektets kostnader, tidsram och kvalitet. ”Rätt kvalitet är att uppfylla förväntningarna”,

Byggledning

Leder och samordnar byggproduktionen. Kontroll. Utför mark-, bygg-, el och VVS-kontroll och upphandlar övriga kontrollanter.

Besiktningar

Slutbesiktningar, efterbesiktningar, garantibesiktningar husköparbesiktningar, underhållsbesiktningar m.m.

Entreprenadjuridik

Juridik inom byggbranschen.

Programhandlingar

Underlag för projektering.

Projektsamordning

Samordnar projektörer i projekteringsfasen.

Beskrivningar

Administrativa föreskrifter och anbudsformulär.

Upphandling

Genomför konsult- och entreprenadupphandlingar inkl. kontrakt eller beställningsskrivelser.

Myndighetsärenden

Söker bygglov och tar kontakt med berörda myndigheter. Inventerar farligt avfall samt upprättar rivningsplan.