Tjänster inom besiktningar, projektledning och byggledning

Tjänster

Som konsult erbjuder jag bl.a. följande tjänster. Har du några frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta mig!

 • Projektledning

  Har det övergripande ansvaret för projektets utförande i enlighet med uppställda principer för styrning av projektets kostnader, tidsram och kvalitet. ”Rätt kvalitet är att uppfylla förväntningarna”.

 • Byggledning

  Leder och samordnar byggproduktionen. Kontroll. Utför mark-, bygg-, el och VVS-kontroll och upphandlar övriga kontrollanter.

 • Besiktningar

  Slutbesiktningar, efterbesiktningar, garantibesiktningar husköparbesiktningar, underhållsbesiktningar m.m.

 • Entreprenadjuridik

  Juridik inom byggbranschen.

 • Programhandlingar

  Underlag för projektering.

 • Projektsamordning

  Samordnar projektörer i projekteringsfasen.

 • Beskrivningar

  Administrativa föreskrifter och anbudsformulär.

 • Upphandling

  Genomför konsult- och entreprenadupphandlingar inkl. kontrakt eller beställningsskrivelser.

 • Myndighetsärenden

  Söker bygglov och tar kontakt med berörda myndigheter. Inventerar farligt avfall samt upprättar rivningsplan.